Hlavní strana

Z wEBH.wiki
Verze z 18. 12. 2017, 09:31, kterou vytvořil Horky (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte ve wikipedii návodů k produktům a službám

ETRONIC group.jpg Webh uzky.png

MenuBoard

Menuboard logo 300.png

prezentační panely pro firemní a obchodní prostory založené na technologii PromoBox.


[ MenuBoard ]

PromoBox

Promobox bily 300.jpg

zařízení pro odbavování vysílání malých televizních studií. Vysílací server je umístěn zpravidla na hlavní přijímací stanici nebo v místě odbavování AV signálu. Výroba, aktualizace a sestavovování videotextového vysílání probíhá na libovolném multiplatformním kancelářském PC v jakémkoliv programu pro tvorbu .JPG snímků (Powerpoint, Impress, Photoshop, ...) a MPEG-4 videí. [ PromoBox ] [ PromoBox (verze 2) ]

ScoreBoard

Scoreboard 300.png

Sportovní výsledková tabule která najde uplatnění v tělocvičnách, halách, sportovních klubech a všude tam, kde je potřeba zobrazovat průběh sportovního utkání. [ více informací ]

osTicket

Osticket logo.png

systém pro podporu zákazníkům (HelpDesk nebo také Ticket systém). Umožňuje přehlednou evidenci požadavků (ticketů) vašich zákazníků, jejich přidělování jednotlivým pracovníkům, sledování postupu vyřizování požadavku, evidenci zákazníků, kontaktů a vedení historie jejich požadavků. [ více informací ]


multiThermostat

nastred

desetikanálový termostat pro řízení elektrického nebo teplovodního vytápění. Umožňuje regulaci teploty až deseti místností s individuálními programy vytápění. V každé místnosti je možné dočasně změnit požadovanou teplotu do další změny v programu, přepnout místnost do úporného režimu temperování nebo vytápění v místnosti zcela vypnout (topí na nezámrznou teplotu). [ více informací ]

wEBHis

WEBHis b 135.png

webový informační systém pro nejrůznější aplikace [ více informací ]