Návod

Z PromoBox Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Jak vložit novou stránku do vysílání

Načtení snímku

Administrační rozhraní
 • přihlaste se do Administrace PromoBoxu
 • na záložce Vysílací smyčka zvolte Import snímků (případně použijte nahrávání přes FTP nebo složku UPLOAD)
 • snímek (snímky) ve formátu (.jpg) (vytvořené v libovolném grafickém programu) přetáhněte do tmavého pole pro import nebo použijte tlačítko Najděte v PC
 • po nahrání všech snímků stiskněte tlačítko Hotovo
 • nově přidané snímky se objeví v sekci Nezařazené snímky a videa

(i) importovány jsou pouze snímky .jpg a .mp4 ostatní snímky jsou ignorovány!

Nastavení snímku

 • pro nastavení nebo změnu parametrů vysílání snímku klikněte na řádek mimo název snímku
 • Nastavte:
  • správnou rubriku
  • datum od kdy se má snímek zobrazovat
  • datum do kdy se má snímek zobrazit naposled
  • dobu zobrazení (kolik sekund má být zobrazován)
  • pořadí zobrazení (pouze v případě, že máte více snímků za sebou se stejným termínem zobrazení (od-do))
 • stiskněte tlačítko Uložit

Snímky, zařazené do vysílání, které mají nastaveno datum vysílaní v budoucnu jsou zobrazeny žlutou barvou. Snímky, které již nejsou vysílány se zobrazují ve vysílací smyčce červenou barvou a je možné je přesunout do Archívu.


Hromadné nastavení snímků

Hromadné nastavení

Hromadné nastavení nímku, nastaví stejnou rubriku a data vysílání ke zvoleným snímkům a umožní nastavení jejich správného pořadí a délky zobrazení.

 • v seznamu nezařazených snímků a videí zaškrtněte ve sloupci nastavení ty snímky, které chcete společně editovat
 • stiskněte tlačítko Nastavit v záhlaví prvního sloupce
 • nastavte požadované parametry (viz. Nastavení snímku)
Jak vložit video do vysílání

Načtení videa

Administrační rozhraní

Menší videosoubory lze vkládat stejným způsobem jako .jpg snímky, tedy přes Import snímků. Větší videosoubory je nutné nahrávat přes sdílenou složku UPLOAD nebo prostřednictvím FTP.

 • přihlaste se do Administrace PromoBoxu
 • na záložce Vysílací smyčka zvolte Import snímků
 • video (snímek) ve formátu (.mp4) (vytvořené v libovolném grafickém programu) přetáhněte do tmavého pole pro import nebo použijte tlačítko Najděte v PC
 • po nahrání všech snímků stiskněte tlačítko Hotovo
 • nově přidané snímky se objeví v sekci Nezařazené snímky a videa


Nastavení videa

Vysílání videa v rámci videotextové smyčky

Pokud má být video vysíláno v rámci videotextové smyčky, nastavení je podobné jako u .jpg snímků. Nastavuje se rubrika v rámci které má být video zobrazováno a datum vysílání od - do. Doba vysílání je dána délkou videa a nastavení na ni nemá vliv.

Vysílání videa na čas

Obrazovka nastavení paramerů

V případě vysílání videa v přesně stanovených časech zvolíte místo rubriky (10 zprávy, 20 kultura, ...) kategorii videa (V1 videozpravodajství, V2 krajské zpravodajství, ...), video pak bude video odbavováno v časech nastavených pro danou kategorii videa. Při tomto nastavení se ignorují parametry datum od-do, doba zobrazení a pořadí snímku.

Kategorie videí a jejich vysílací časy se nastavují v menu Nastavení.Jak nastavit InfoTEXT

Nastavení InfoTEXTu
 1. V Administraci přejděte na záložku InfoTEXT.
 2. Do prázdného okna vepište požadovaný text
 3. Stiskněte tlačítko Uložit

Od verze 2.3. je možné nastavovat InfoTEXT také z webového rozhraní na internetu. Po autorizaci a přihlášení se zobrazí aktuálně vysílaná zpráva, kterou lze změnit. Adresu webové stránky pro nastavení naleznete na záložce InfoTEXT pod oknem s vysílaným textem.

Webová stránka pro nastavování InfoTEXTu je chráněna heslem. Přístupové údaje nastavíte na záložce Nastavení tlačítkem Heslo InfoTEXT. Po nastavení nových přístupových údajů je třeba provést aktualizaci dat na webu (záložka Vysílací smyčka tlačítko Aktualizovat WWW).

Od verze 2.6. jsou veškeré změny InfoTEXTu zadávané prostřednictvím webového rozhraní zaznamenávány do historie, kterou můžete zobrazit stisknutím tlačítka Historie z WWW na záložce InfoTEXT. V historii je zaznamenáno datum, čas, obsah zařazené nebo stažené informace a jméno uživatele, který tuto změnu provedl.