Infotext

Z PromoBoxTV Wiki
Verze z 18. 6. 2018, 13:05, kterou vytvořil Horky (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Ukázka infotextu s naléhavým sdělením
Ukázka infotextu v Inserteru
  • zobrazování krátkých informací formou jednoho nebo dvou textových pruhů ve spodní části obrazovky
  • členění informací do kategorií (nastavení ikony a barev)
  • nastavení začátku a konce vysílání (datum i čas s přesností na minuty)
  • možnost načítání informací z internetu (zprávy, počasí, …)

Krátké a přehledné informace zobrazované v textovém pruhu ve spodní části obrazovky. Informace jsou členěny do kategorií, každá kategorie může mít vlastní ikonu i nastavení barev. Ikona a název kategorie jsou zobrazovány na začátku řádku.

Jednotlivé texty mají definován začátek a konec zobrazování (datum i čas).Informace se jednoduše zadávají v administraci systému. Pomocí RSS modulu je možné načítat obsah infotextu také z internetu. Počet pruhů infotextu je dán použitým skinem (vzhledem). V ukázce vidíte verzi se dvěma pruhy infotextu pod sebou (skin PromoBox_3).

Kategorie Infotextu

Umožňují definovat vzhled řádku infotextu, jeho název, ikonu, barvu textu a pozadí, pořadí a délku zobrazení, případně řádek infotextu.

Předdefinované texty

Slouží k rychlému vložení pravidelně se opakujících textů, abyste je nemuseli vždy celé vypisovat.

Přístup Externích uživatelů

Externím uživatelem se rozumí osoba, která má omezený přístup do admninistrace systému. Mohou to být například bezpečnostní složky, hasiči, pracovníci úřadů a pod., kteří mohou v nouzových situacích zveřejňovat texty v infotextu. (více ...)

LOG Infotextu

Z důvodu přístupu externích uživatelů jsou veškeré změny v infotextech podrobně logovány. Správce systému tak má informace o tom kdo kdy infotext vydal, editoval nebo smazal.


Jak na to?